Operačný systém Derrick
 
Derrick je 32bitový operačný systém bežiaci v chránenom režime. Je naprogramovaný v assembleri ako 32-bitové hybrid-monolitické single-tasking jadro zamerané na stabilitu pri používaní.

Pre prehľad verzií si prosím pozrite changelog.

AKTUÁLNA VERZIA: 0.0.2
- autodetekcia ovládača pre disketovú mechaniku
- autodetekcia rozloženia klávesnice podľa jazykovej verzie
- zmena farby popredia z 0x0F (biela) na 0x07 (šedá)
- LD funkcia: pridané zobrazenie "DOS LABEL" a veľkosti zobrazených súborov
- FAT12: funkčné načítavanie súborov, príkaz TYPE
- detekcia PC emulátora (v SYSINFO)

Derrick bol testovaný na: QEMU 0.9.0, Bochs, VMWare Workstation a na mojom PC.
Poznámka: Derrick nefunguje korektne na MS Virtual PC.
 
Screenshoty (obrázky z behu OS)
Zóna sťahovania súborov
Kontakt
Odkazy